جهت شرکت در دوره لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

    دوره متفاوط شو

    تلاش شده است که در کنار همه هیاهوی و روزمرگی دنیای مدرن؛ فرصت فراهم سازیم تا سفری در درون خود داشته باشیم تا بتوانیم زندگی متفاوت همراه با حال خوب و آرامش را تجربه کنیم. در این دوره بیست و یک روزه؛ می آموزیم که تک تک احساسات درونی خود را مدیریت  نموده و آن را به احوال خوب تغییر دهیم. می آموزیم که در میان همه جنگها و جدل ها بیرونی؛ با آرامش درونی در دنیای درونی سرشار از صلح و آرامش در کنار خانواده و عزیزانمان زندگی کنیم.