دوشنبه متفاوط اسفند ماه

ثبت نام به منزله تعهد اخلاقی شما برای حضور در این نشست از ساعت 18 الی 21:30 می باشد. اگر حضور در این مراسم، در این بازه زمانی برای شما مقدور نمی باشد، این فرصت را در اختیار سایر علاقه مندان قرار دهید و در نشست های بعدی اقدام نمایید.

دکتر حسین عظیمی
دکتر مرتضی محمدی نژاد

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط