پخش ویدیو

انتهای خواستن

رویاهایی که جامه واقعیت پوشیدند!


کدام یک از رویاهایتان تا به امروز به واقعیت پیوسته است؟
چند رویای تحقق نیافته دیگر دارید؟
 چند سال از عمرتان را در مسیر نادرست یا مسیرهای فرعی به هدر داده اید؟
نقطه عطف زندگی ما زمانی است که راه را از بیراهه تشخیص داده و آینده خودمان را به بهترین نحو تغییر دهیم.
من مرتضی محمدی نژاد مفتخرم که تجربه خودم را در اختیار تمام کسانی که دغدغه شان رشد و پیشرفت است قرار دهم.
ویدیو بالا را ببینید و بدانید که تا زمانی که بر نخیزید، تلاش نکنید و آموزش نبینید، تغییری هم احساس نخواهید کرد