الماس ها، انگیزه ای برای درخشیدن…

با تکمیل فرم زیر، اطلاعات شما در سامانه دوره الماس کسب و کار ثبت شده و شما در لیست انتظار قرار خواهید گرفت و در روزها‌ی آتی همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت. مدرسان این دوره مرتضی محمدی نژاد و اساتید مدعو می‌باشند.