دوشنبه متفاوط اسفند ماه

ثبت نام به منزله تعهد اخلاقی شما برای حضور در این نشست از ساعت 18 الی 21:30 می باشد. اگر حضور در این مراسم، در این بازه زمانی برای شما مقدور نمی باشد، این فرصت را در اختیار سایر علاقه مندان قرار دهید و در نشست های بعدی اقدام نمایید.

فرم ثبت نام دوشنبه متفاوط - اردیبهشت 1403 (VIP)

"*" indicates required fields

دکتر حسین عظیمی
دکتر مرتضی محمدی نژاد

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط