آموزش های تخصصی الماس های کسب و کار

مهره برتر

برای مهره برتر بودن، تنها باید خاص باشید. برخی بدون رفتار غیرمعمول بازهم در جمع ها به چشم می آیند. تنها کافیست یک بار با فردی 15 دقیقه ملاقات کنند بیشک پس از آن دوستی صمیمی فرد به حساب می آیند. همیشه می درخشند‍. این شخصیت ها مهره برتر یا همان مهره مار دارند. اما داستان چیست؟. در فرهنگ اصیل ایران زمین، شخصیت کاریزماتیک که در میان جمع برجسته بود، محبوب قلب ها میشد. و همه توجه را به خود جلب می کرد را با عنوان می شد” فلانی مهره مار دارد”.
برای مهره برتر بودن، تنها باید خاص باشید. برخی بدون رفتار غیرمعمول بازهم در جمع ها به چشم می آیند. تنها کافیست یک بار با فردی 15 دقیقه ملاقات کنند بیشک پس از آن دوستی صمیمی فرد به حساب می آیند. همیشه می درخشند‍. این شخصیت ها مهره برتر یا همان مهره مار دارند. اما داستان چیست؟. در فرهنگ اصیل ایران زمین، شخصیت کاریزماتیک که در میان جمع برجسته بود، محبوب قلب ها میشد. و همه توجه را به خود جلب می کرد را با عنوان می شد” فلانی مهره مار دارد”.
اما آیا این افسانه واقعیت داشت؟. شاید بگویید نه اما واقعیتی انکارناپذیر است. برای اینکه بتوان محبوب جمع شد، برای اینکه در میان جمع بدرخشیم.برای تاثیرگذاری کلام و رفتار ، مهره مار، مهره برتر است که بدان نیاز پیدا می کنیم اما مهره برتر چیست؟. جواب این سوال در یک کلام می توان داد؛ برای خاص شدن لازم نیست که شخصیت ویژه آنچنانی، محصول یا خدمتی رویایی و یا کردار و منش متمایز داشت. تنها کافیست خودمان باشیم. و البته خودمان خاص باشیم!. به همین سادگی.البته این نکته هم مهم است که شعار باشگاه متفاوط باشید هم باید سرلوحه کردار، پندار و گفتار و سبک زندگیمان قرار دهیم. “خودت باش متفاوت باش!”.
 
 
 

لزوم مدل سازی

بدون مدل برند شکست حتمی است. برخی تصور می کنند در مقوله برند ، انتخاب نام ، ثبت برند و تبلیغ آن کافیست. اما چنین تفکری شکست می خورد. برندسازی پیش فرض هایی دارد که مدلسازی برند یکی از این پیش فرض هاست.تدوین و اجرا آن بسیار مهم است. اینکه بدانیم مخاطبان برند چه لایه هایی از جامعه هدف هستند؟. یا اینکه چه راهکاری برای تبلیغات موثر و بهره ور است. و تمام موارد که در مدل سازی مهم است در تولد و رشد برند نقش کلیدی دارد. مدل برند ، کمتر مورد توجه است. و همین امر سبب می شود، برند رشد نکند و یا نتواند به جایگاه خود نزدیک شود.
 

قبرستان کار آفرینان کجاست؟

کارآفرینی ایرانی کجا دفن می شود؟! هفته پیش به ضرورت به چند شهرک صنعتی یزد رفتم. مات و مبهوت ماندم که در بسیاری از کارخانجات خبری از تولید نبود. و گویی قبرستانی سوت و کور بود. از خود پرسیدم کارآفرینی ایرانی کی و کجا دفن می شود؟. اوضاع اقتصادی ایران ویژه و خاص است. رکود و بحران سراسراقتصاد ایران را مبتلا کرده است. اما رکود، بحران، سومدیریت و همچنین سیاست های کلان و خرد اقتصادی ، شاید بتواند بخشی را به کما برد. اما مرگ اقتصادی رویه دیگریست. در هر برهه زمانی، زمانی که یک کارآفرین بدون پشتوانه و حداقل های کسب و کار پا به عرصه بگذارد، شکست کسب وکارش دور یا نزدیک اما حتمی است.
 

جدیت و اشتیاق در کسب و کار

فراموش نکنیم، آنچه در میان کارآفرینان ملی و بین المللی مشترک است ایمان به خود و توانمندی هایشان، باور راهی که طی می کنند و ممارست و تکرار و ادامه راه پس از شکست های مکرر و در نهایت منتهی به موفقیت و برتری است.
فراموش نکنیم، اگر کسب و کارمان را به زور و با دلسردی دنبال می کنیم! و شور و اشتیاق لازم را نداریم!بدون تردید می بایست زندگی خود بازنگری کنیم و اگر به نتیجه نرسیدم به فکر راه جدید باشیم که در آن شور و شعف داشته باشیم.
 

آداب اجتماعی در کسب و کار

فراتر از همه تکنیک فن بیان،اصول مذاکره و تمام روش های بازاریابی و برخورد با مشتری،ارباب رجوع و در یک کلام تمام افرادی که صبح تا شب با آنها مواجهه می شوید. دانستن و به کارگیری اتیکت به عنوان آداب معاشرت اجتماعی در کسب و کار به عنوان کلید طلایی است. اما اهمیت اتیکت فراتر از این موضوع است.
شاید بتوان برخی از اصول و فنون کسب و کار را نادیده گرفت اما نادیده گرفتن اصول آداب معاشرت اجتماعی، نه تنها الزامی بلکه حیاتی است و گاه عدم رعایت آن سبب می شود که خسارت جبران ناپذیری به کسب و کارمان وارد آید.