بیش از500 نفر

در دوره رایگان متفاوط شو ثبت نام کردند...

در این دوره چه می آموزید؟

به نام خداوند مهربانی ها دوره متفاوط شو، تلاش شده است که در کنار همه هیاهوی و روزمرگی دنیای مدرن؛ فرصت فراهم سازیم تا سفری در درون خود داشته باشیم تا بتوانیم زندگی متفاوت همراه با حال خوب و آرامش را تجربه کنیم در این دوره بیست و یک روزه؛ می آموزیم که تک تک احساسات درونی خود را مدیریت نموده و آن را به احوال خوب تغییر دهیم. می آموزیم که در میان همه جنگها و جدل ها بیرونی؛ با آرامش درونی در دنیای درونی سرشار از صلح و آرامش در کنار خانواده و عزیزانمان زندگی کنیم.می آموزیم که ببخش کنم، کار خیر انجام دهیم؛ با قدمهای کوچک، نتایج بزرگی دست یابیم. دوره متفاوط شو، دوره ای است در پایان آن می توان به حس خوب، حال خوب و روزگاران خوب نزدیک شویم. مرتضی محمدی نژاد

دوره های برگزار شده

دوره اول

مرداد 1399

دوره دوم

شهریور 1399

دوره سوم

آذر 1399

دوره متفاوط شو از زبان افرادی که در این دوره شرکت کردند