ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

منتظر حضور شما در دوشنبه متفاوط اردیبهشت ماه هستیم.

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

منتظر حضور شما در دوشنبه متفاوط اردیبهشت ماه هستیم.

دوشنبه متفاوط اسفند ماه
دکتر حسین عظیمی
دکتر مرتضی محمدی نژاد

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط