دوشنبه های متفاوط
مرتضی محمدی نژاد
احمد رضا شجاعی

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط