کتاب راهروهای تاریک سازمان(نسخه چاپی)

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

نویسنده در کتاب راهروهای تاریک ، خواننده را برای مواجهه با مشکلات احتمالی که در مسیر هر سازمانی امکان بروز…

0
50,000 تومان
راهروهای تاریک سازمان مرتضی محمدی نژاد
38%
تخفیف

کتاب راهروهای تاریک سازمان(نسخه صوتی)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان

نویسنده در کتاب راهروهای تاریک ، خواننده را برای مواجهه با مشکلات احتمالی که در مسیر هر سازمانی امکان بروز…

0
80,000 تومان 50,000 تومان