فنون مذاکره مرتضی محمدی نژاد
43%
تخفیف

دوره فنون مذاکره (صوتی)

بدون امتیاز 0 رای
470,000 تومان 270,000 تومان

حتمی برایتان پیش آمده که در کسب و کار خود با عدم توانایی در چانه زنیدچار ضرر بزرگ شده باشید؟ یا در گفتگو با مشتری، پروژه بزرگ و حیاتی را از دست داده اید؟

0
470,000 تومان 270,000 تومان