تکنیک های فروش
43%
تخفیف

دوره تکنیک های فروش (صوتی)

بدون امتیاز 0 رای
470,000 تومان 270,000 تومان

زمانی تنها لازم بود که درب مغازه را باز و آب و جارو کنیم تا منتظر مشتری باشیم یا خدمات یا محصولی را ارایه وتولیدکنیم و آن را روانه بازار کنیم، اما دردنیای امروز دیگر با چنین دیدگاهی نمی توان فروخت

0
470,000 تومان 270,000 تومان