درخواست مشاوره

    جهت رزرو وقت مشاوره با دکتر محمدی نژاد لطفا فرم درخواست مشاوره را با دقت تکمیل کنید.بعد از ارسال درخواست،همکاران ما در روزهای آتی با شما تماس خواهند گرفت.
    توجه داشته باشید زمان جلسه مشاوره مقادیر زیر است:
    جلسه حضوری ۴۵ در دفتر دکتر محمدی نژاد
    جلسه واتساپی (به صورت تماس تصویری آنلاین) ۴۵ دقیقه